اینا همه اش پدیده های طبیعیه. من اصلا اثر پروانه ای رو قبول ندارم که حالا بخوام بیام تاثیر مریخ و پلوتو روی ماه رو در خسوف قرن همراه با بلادمون قبول داشته باشم !

نه! جنگ نمیشه! نه! امکان نداره جنگ بشه! نه ! اینا همه اش چرت و پرته ... محض رضای خدا خرافاتی نباش ! منطقی و علمی فکر کن !

خرافاتی ترین موجود روی زمین که از جنگ می ترسد