یه خانم هیچ وقت یه آدم هیز رو یادش نمیره...

مخصوصا اینکه " طرف " مورد نظر، یک ساعت تموم توی اتوبوس رو به قسمت خانم ها نشسته باشه و با چشماش همه رو از دم عاصی کرده باشه.

هیچ وقت اون حالت مشمئزکننده و نفرت انگیز چشماش و نیمچه لبخندی که که گوشه های لبش رو میده بالا از یاد یک خانم نمیره و اگر دوباره ببینتش، اون چرخش زشت نگاهش همه چیز رو در یک لحظه به یاد آدم میاره.

اینجور وقتاست که دلت میخواد با هرچی دم دستته، بری بکوبی توی سرش و بهش بگی چشاتو بنداز پایین. 

یه " بی شرف " هم نثارش کنی که دلت خنک شه!