بعضی آدما هستن که سر ساعت 10 شب میرن میخوابن. 

اگر این همچین آدمی تا ساعت 2 نصف شب بیدار موند، بدونین که یا گیوتین رو به گردن خودش نزدیک حس میکرده و باید یه چیزی رو تحویل میداده، یا داشته فیلم و انیمه میدیده که از قضا خیلی هم هیجان انگیز ناک بوده یا داشته روی یه پروژه ای کار میکرده که از دل و جون دوستش داشته.

پ . ن : بعضی وقتا هم ممکنه در ماه رمضون، برای اینکه وعده سحری رو جا نمونه، کل شب رو بیدار بمونه که این حالت، هرسال، یکی دوبار بیشتر رخ نمی ده!